Συχνές ερωτήσεις

Μας ρωτάτε. Σας απαντάμε!

Συχνές ερωτήσεις

• Τί δικαιολογητικά χρειάζονται για την αίτηση και την εγγραφή στο πρόγραμμα;
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή ενός ατόμου στο πρόγραμμα του ΚΔΑΠ είναι:
Α. η διάγνωση/ πιστοποίηση της αναπηρίας (ΚΕΠΑ)
Β. η ενημερωμένη με του τρέχοντος έτους φορολογική δήλωση του γονέα/κηδεμόνα/δικαστικού συμπαραστάτη και του ίδιου του ατόμου
Γ. φωτοτυπία της ταυτότητας του γονέα/κηδεμόνα/δικαστικού συμπαραστάτη
Δ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Ε. βεβαίωση ΑΜΚΑ
• Είναι δωρεάν η ετήσια συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΚΔΑΠ;
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΚΔΑΠ, εφόσον γίνεται μέσω ΕΣΠΑ, είναι δωρεάν για όλο τον χρόνο
• Για πόσες ώρες μπορεί ένα άτομο να απασχοληθεί ημερησίως στη δομή;
Τα άτομα μπορούν να απασχολούνται στη δομή έως και 8 ώρες.
• Ποιο είναι το ωράριο λειτουργίας του ΚΔΑΠ;
Το ΚΔΑΠ λειτουργεί από τις 6:00 το πρωί έως τις 22:00 το βράδυ, σε δύο βάρδιες. Η πρώτη βάρδια είναι από τις 6:00 έως τις 14:00 και η δεύτερη βάρδια από τις 14:00 έως τις 22:00.
• Υπάρχει όριο ηλικίας για τη συμμετοχή ενός ατόμου στο ΚΔΑΠ;
Κάθε άτομο από πέντε ετών και άνω μπορεί να συμμετέχει κανονικά στο πρόγραμμα της δομής.
• Υπάρχουν κριτήρια επιλογής;
Δεν υπάρχουν κριτήρια επιλογής για να συμμετέχει κανείς στο πρόγραμμα. Ωστόσο γίνονται προκρατήσεις θέσεων κάθε Μάιο, καθώς ο αριθμός των συμμετοχών είναι περιορισμένος.
• Ποιους μήνες λειτουργεί η δομή;
Το ΚΔΑΠ λειτουργεί έντεκα μήνες το χρόνο, από Σεπτέμβριο έως Ιούλιο, οπότε και γίνεται ξανά αίτηση για την επόμενη χρονιά.
• Ποιες κατηγορίες ΑΜΕΑ μπορεί να δεχτεί η δομή;
Κάθε άτομο, παιδί, έφηβος και ενήλικας, που έχει διάγνωση από τα ΚΕΠΑ με ποσοστό αναπηρίας από 35% και άνω μπορεί να εγγραφεί στο ΚΔΑΠ.
• Πoιός είναι ο βασικός σκοπός του ΚΔΑΠ;
Σκοπός του ΚΔΑΠ ΜεΑ Εν Δράσει είναι η δημιουργική απασχόληση των ατόμων, η ψυχαγωγία και η συμπερίληψη τους ως ισάξια μέλη στο κοινωνικό σύνολο. Τα ίδια τα άτομα μέσα από δραστηριότητες, εργαστήρια και εξωτερικές δράσεις κοινωνικοποιούνται, γίνονται ενεργά, ανακαλύπτουν ασχολίες και ενδιαφέροντα και αποκτούν ίσες ευκαιρίες . Παράλληλα, υποστηρίζει τις οικογένειες των ατόμων, επιτρέποντας στους γονείς/ κηδεμόνες/ δικαστικούς συμπαραστάτες να εργάζονται, να είναι ενεργοί κοινωνικά και να εξισορροπούν προσωπική και επαγγελματική ζωή.
• Πως και με βάση ποια κριτήρια ομαδοποιούνται οι ωφελούμενοι;
Στο ΚΔΑΠ ΜεΑ Εν Δράσει οι ωφελούμενοι λειτουργούν σε μικρές ομάδες (έως και 5 άτομα) με βασικό κριτήριο την ηλικία, τα ενδιαφέροντα, την διάγνωση και τη λειτουργικότητα τους.

Επικοινωνία

Ελάτε σε επαφή μαζί μας για να κλείσουμε άμεσα ένα ραντεβού.